روسای دانشگاه پیام نور واحد آزادشهر از گذشته تا کنون
از شهریور 86 تا مرداد 88     مهندس عبدالرضا سوسرا - کارشناس ارشد شیمی

از مرداد 88 تا تیرماه 94       مهندس رضا نورا      - کارشناس ارشد زراعت

ازتیر ماه
94 تا اردیبهشت95    مهندس بهروز محسنی   - کارشناس ارشد آبخیزداری

از اردیبهشت 95 تاکنون        حاج احمد محل مانی     - کارشناس ارشد تاریخ
تست خبر دوم
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما